Privacy verklaring

WELKE PERSOONSGEGEVENS

Senna MultiMedia kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Senna MultiMedia , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Senna MultiMedia verstrekt.

Senna MultiMedia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

    - Uw voor- en achternaam
    - Uw adresgegevens
    - Uw e-mailadres
    - Uw IP-adres

WAAROM Senna MultiMedia GEGEVENS NODIG HEEFT

Senna MultiMedia verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Senna MultiMedia uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

 

HOELANG BEWAART Senna MultiMedia GEGEVENS

Senna MultiMedia bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN VAN GEGEVENS

Senna MultiMedia verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

COOKIES

Senna MultiMedia maakt geen gebruik van cookies !

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Senna MultiMedia kunnen algemene bezoekgegevens bijgehouden worden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Senna MultiMedia kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

BEVEILIGEN

Senna MultiMedia neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Senna MultiMedia verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Senna MultiMedia

Wij zijn een Nederlands bedrijf met
vestigingsadres in Duitsland

Ons adres:

Moltkestraße 20
D-48599 Gronau